Budownictwo drewniane sukcesywnie zyskuje na popularności. Jednym z najpoważniejszych powodów jest aspekt ekologiczny, gdyż budynki oraz sektor budowlany odpowiadały w 2020 r. za 37% globalnych emisji CO2 oraz 36% globalnego zużycia energii (szacunki Programu Środowiskowego ONZ UNEP).

Aby skutecznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w budownictwie, wiele państw mocno promuje technologię drewnianą. We Francji już od 2020 r. nowe budynki użyteczności publicznej są budowane w co najmniej 50% z drewna lub innych materiałów pochodzenia naturalnego. Od 2025 r. co najmniej 20% nowych budynków mieszkalnych w Amsterdamie ma być z drewna. Podobnie jest w Szwajcarii.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne z drewna o wysokich parametrach w zakresie nośności, trwałości i bezpieczeństwa ogniowego z powodzeniem stosowane są w budynkach użyteczności publicznej, hotelach czy wielokondygnacyjnych biurowcach. Dwa najwyższe obecnie budynki o drewnianej konstrukcji nośnej znajdują się w Norwegii (85,4 m) oraz w Austrii (84 m). Planowane są kolejne jeszcze wyższe budowle: w 2026 r. ma powstać w Szwajcarii wieżowiec o wysokości 100 m, a w Holandii planowana jest realizacja dwóch połączonych wież o wysokości 130 i 100 metrów. Plany postawienia rekordowo wysokiej wieży o wysokości 183 metrów ma australijskie miasto Perth. Wielokondygnacyjne budynki z drewna budowane są już od 2013 r. w Kanadzie, a także USA, Niemczech, Szwecji, czy Wielkiej Brytanii.

Budownictwo drewniane jest powszechne zarówno w Kanadzie i USA, jak i w Europie. W Niemczech  w 2020 r. ok. 1/5 nowo budowanych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, powstało w technologii drewnianej. W krajach skandynawskich wskaźnik ten sięga nawet 80-90%, a dominuje w USA, gdzie aż 9 z 10 nowo budowanych domów jednorodzinnych powstaje w technologii szkieletowej.

Także w Polsce systematycznie rośnie zainteresowanie domami o konstrukcji drewnianej – w 2021 r. oddano do użytkowania o 28,2% więcej budynków niż w roku 2020. Budowane są przedszkola w tej technologii.

Rosnąca popularność domów drewnianych wynika z licznych zalet takich konstrukcji. Do najważniejszych należą: dobre właściwości izolacyjne (mniejsze zapotrzebowanie na energię w cyklu użytkowania budynku) i akustyczne, krótki czas budowy domu, lekka konstrukcja budynku przy wysokiej wytrzymałości oraz aspekty ekologiczne.

Opracowanie na podstawie raportu PKO BP „Monitoring branżowy – budownictwo drewniane” 6/07/22